REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Momentul tau cu lapte”
4 Decembrie 2013 – 03 Ianuarie 2014

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE


1.1. Campania promotionala “Momentul tau cu lapte” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre S.C. GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 1, Str. Iordache Golescu nr. 17, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/718/2009, cod unic de înregistrare RO 24980530, cont bancar IBAN nr. RO65INGB0001008189248910 deschis la ING BANK Bucureşti, reprezentată de Mircea Tomescu în calitate de Director General, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 20363 (denumită în continuare „Organizatorul”).
1.2 Activitatile legate si/sau implicate de aplicarea si/sau dispozitiilor prezentului Regulament vor fi indeplinite de catre Organizator.
1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii.
1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, de a opri Campania in orice moment al acesteia, si/sau sa schimbe regulile de participare prin Act aditional la prezentul Regulament, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe paginile blogarilor prin intermediul carora se desfasoara Campania: www.retetecalamama.ro, www.lauraadamache.ro, www.bucatareselevesele.ro – denumite în cele ce urmeaza inclusiv „Blogurile”
Astfel de modificari vor intra in vigoare la momentul la care sunt postate pe Bloguri.
1.5 Regulamentul este disponibil oricărei persoane interesate, in format electronic, prin accesarea Blogurilor (www.retetecalamama.ro, www.lauraadamache.ro, www.bucatareselevesele.ro.). Informatii suplimentare (inclusiv Regulamentul) vor fi disponibile in mod gratuit tuturor celor interesati ce transmit un e-mail la contact@dalapte.ro. Regulamentul va fi publicat atat pe Bloguri cat si pe www.dalapte.ro
Totodata, Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, prin formularea unei cereri comunicate la adresa sediului Organizatorului – indicata la pct. 1.1. Organizatorul va comunica persoanei interesate o copie a Regulamentului pe coordonatele de contact indicate in solicitare.
1.6 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul Blogurilor – urmatoarele 3 website-uri: www.retetecalamama.ro, www.lauraadamache.ro, www.bucatareselevesele.ro – in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1 Campania va incepe la data de 4 decembrie 2013, ora 8:00 (ora Romaniei) si se va desfasura pana la data de 03 ianuarie 2014, ora 7:00, ora Romaniei (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.
4.2 Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei;
- sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie
- să fie titularii unei pagini personale de Facebook
4.3. La prezenta Campanie nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului si ai societatilor implicate in organizarea si derularea acestei Campanii, ai bloggerilor precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus.
4.4. In cazul in care castigatorul unuia din premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta Campanie.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1. Premiile acordate in cadrul acestei Campanii sunt oferite pentru inscrierile efectuate pe fiecare Blog, in parte, astfel:

Nr. Crt Natura premiului Cantitate/ per Blog Cantitatea totala Valoare neta unitara cu TVA / buc Valoare totala cu TVA
1 Blender Philips HR2100/00 1 3 149,99 449.97
2 Mixer vertical Braun MR 320 1 3 199.99 599.97
3 Robot de bucatarie Philips HR 7628/00 1 3 349,99 1049,97
4 Set accesorii bucatarie Tefal – Tava de copt chec Tefal Easy Grip; Tava prajitura Tefal Easy Grip Springform 27 cm; Tigaie de clatite Tefal Just, 25 cm 1 3 135.97 407.89

5.2 Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti, prin intremediul sistemului utilizat de website-ul www.random.org, conform Sectiunii 7.
5.3 Valoarea totala a premiilor este de 2507.81 RON (TVA inclus). Descrierea premiilor este cu titlu informativ. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru modificarile survenite.
5.4 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Campanie se desfasoara prin intermediul celor 3 Bloguri: www.retetecalamama.ro, www.lauraadamache.ro, www.bucatareselevesele.ro., fiecare Blog avand o tema diferita care reliefează temele Campaniei.
Temele Campaniei sunt urmatoarele:
- pentru Blogul www.retelecalamama.ro tema pe care participantii trebuie sa o respecta este “Gustarea de seara, intotdeauna mai buna cu lapte”
-pentru Blogul www.lauraandronache.ro, tema pe care participantii trebuie sa o respecte este “Pauza de dupa amiaza este intotdeauna mai buna cu lapte”
- pentru blogul www.bucatareselevesele.ro, tema pe care participantii trebuie sa o respecte este “Micul dejun, intotdeauna mai bun cu lapte”
În vederea participării la Campanie, persoana interesata se poate inscrie pe oricare dintre Bloguri (Campania desfăşurându-se în paralel pe cele trei Bloguri) dar este obligată să respecte tema respectivului Blog pentru realizarea povestii cu lapte.
O persoana se poate inscrie in Campanie pe toate Blogurile, in mod cumulativ, precum si de mai multe ori pe acelasi Blog, cu condiţia ca povestea cu lapte (şi implicit reţeta preparatului) şi Momentul cu lapte să fie distincte.
6.2. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Campaniei;
4
(3) Participantul trebuie sa acceseze unul dintre cele 3 Bloguri prin intermediul carora se desfasoara Campania.
(4) Participantul trebuie sa acceseze pagina dedicata Campaniei de pe Blogul respectiv – denumită generic“Momentul tau cu lapte” deşi fiecare blogger are libertatea de a-si denumi pagina diferit.
(5) Participantul va urma paşii de înscriere:
- va completa câmpurile obligatorii indicate pe pagina Blogului dedicată Campaniei: nume, adresa e-mail, povestea cu lapte – o prezentare personală despre o reteta care poate fi servita alături sau incorporând produsul lapte şi nu presupune în mod obligatoriu redarea unei reţete culinare. Preparatul propus in povestea cu lapte trebuie sa fie in concordanta cu tema Blogului pe care participantul doreşte să se înscrie la Campanie – conform pct. 6.1 de mai sus.
- Participantul va incarca pe Blog fotografia preparatului propus (a rezultatului reţetei) – acesta reprezentând Momentul cu lapte al respectivului participant. Participantii care nu au posibilitatea de a încărca pe Blog poza Momentului cu lapte (din orice motiv tehnic) au optiunea de a trimite poza pe adresa de e-mail semnalata de bloggerul titular al Blogului in cauză, urmand ca acesta să o posteze pe Blog în maxim 72 de ore de la data recepţionării.
- In poza incarcata pe Blog/trimisa pe e-mail bloggerului, preparatul participantului trebuie sa fie dispus alături de un biletel pe care sa fie scrisa sintagma „Momentul meu cu lapte”. Nu se acceptă suprapunerile peste imagine in diferite programe foto, ci doar o poză reală a unui preparat însoţit efectiv de un bileţel cu mesajul indicat anterior. Dimensiunea maxima a fotografiei este de 1 MB (sau orice altă dimensiune impusă de către structura fizică a oricărui Blog în parte).
- Participantii la Campanie trebuie sa distribuie pe pagina personală de Facebook, link-ul Campaniei insotit de fotografia cu care participa la Campanie cu mentiunea: „Particip la concursul “Momentul meu cu lapte””
Un participant va fi înscris în mod valabil in Campanie doar după parcurgerea cumulativă a tuturor paşilor reliefaţi anterior.
6.3 Organizatorul Campaniei, prin intermediul celor 3 bloggeri (titulari ai Blogurilor) isi rezerva dreptul de a modera materialele uploadate, reteta, povestea cu lapte si fotografia urcată pe website, având dreptul de a refuza publicarea materialelor care:
● au un continut blesfamator, defaimator, indecent, explicit sexual, obscene, ofensator, sensibil din punct de vedere politic si/sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau care fac referire la activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasam religie, sex, origine nationala, dizabilitate fizice sau de varsta, sau care incalca drepturile unei terte parti sau legi, care pun intr-o lumina nefavorabila Organizatorul.
● contin inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt preluate din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul şi / sau Bloggeri se vor adresa direct participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamatii din partea tertilor. In asemenea situaţii Organizatorul nu va fi tinut raspunzator, raspunderea revenind exclusiv participantului care a uploadat sau transmis bloggerului reteta si poza corespunzatoare.
● nu au legatura cu natura, scopul Campaniei ori temele Blogului respectiv, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.
6.4 Participantul garantează Organizatorului că detine toate drepturile de proprietate intelectuala şi de autor asupra si derivând din materialele folosite in inscrierea in Campanie (povestea cu lapte şi fotografia reprezentând momentul lor cu lapte). Materialele furnizate nu pot fi copiate ori utilizate fara autorizatie.
6.5 Organizatorul si bloggerii nu au nicio responsabilitate cu privire la:
- Pozele ori retele inscrise in Campanie de catre participanti, daca acestea au fost insusite in mod ilegal de catre acestea;
- Situatiile in care participantii inscriu pe Bloguri date de contact incorecte si din aceste cauze Organizatorul ori bloggerii nu vora putea contacta participantii la Campanie in scopurile indicate in Regulament.
- Situatiile in care sunt suspiciuni sau acuzatii de incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala si de autor in legatura cu materialele inscrise in Campanie
6.6 Prin inscrierea in Campanie şi transmiterea fotografiilor bloggerilor ori urcarea acestora pe Bloguri, participantii acordă Organizatorului, si bloggerilor dreptul de a afişa respectivele materiale pe website-urile de promovare a campaniei “Da, lapte!” si pe pagina de Facebook aparţinând Campaniei ori Organizatorului (ori clientilor săi) / bloggerilor, astfel cum aceştia consideră oportun.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

7.1 Modalitatea de stabilire a castigatorilor.
7.1.1.Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti, saptamanale, in datele de 11, 18, 25 decembrie 2013 si 3 ianuarie 2014.
7.1.2. In fiecare tragere la sorţi vor fi incluse toate inscrierile primite de la inceputul Campaniei şi pana in acel moment, exceptie facand inscrierile deja desemnate castigatoare în extragerile săptămânale anterioare.
7.1.3 Pentru fiecare Blog se ofera aceleasi premii (conform Sectiunii 5.1), insa bloggerul este cel care desemnează care este premiul pe care il ofera efectiv intr-o saptamana dintre cele pe care le are la dispozitie de la Organizator.
7.1.4. Tragerile la sorti se efectuează prin sistemul online oferit de website-ul www.random.org. Bloggerii sunt cei care coordonează tragerile la sorti prin intermediul website-ul www.random.org (introducând informaţiile necesare pe website şi efectuând comenzile pentru utilizarea programului), fiecare pentru Blogul sau, Organizatorul neavand nicio implicare in acest proces.
7.1.5 In cadrul fiecarei sesiuni de extrageri la sorti, pentru fiecare Blog in parte, se va desemna un potential castigator si doua rezerve.
7.1.6 Acelasi participant poate fi desemnat castigător a mai multor premii, atat pe Bloguri diferite, cat si pe acelasi Blog, cu condiţia ca aceste premii să fie aferente unor inscrieri diferite în Campanie.
7.2 Validarea castigatorilor.
7.2.1 Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, Organizatorul, prin intermediul fiecarui blogger va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia. Daca se constată că persoana desemnata potenţial câştigător nu a respectat prevederile Regulamentului, procedura de validare se va realiza cu privire la rezerve.
7.2.2 Astfel, pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al Campaniei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Campanie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Inscrierea in Campanie sa se realizeze conform Art. 6 de mai sus;
(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate in Regulament;
Fiecare potential castigator va fi contactat la numarul de telefon furnizat in momentul inscrierii in Campanie si i se va solicita trimiterea catre Organizator (pe e-mail, la adresa de e-mail a bloggerului implicat în Campanie, pe blogul caruia a castigat) a urmatoarelor date: numele complet si adresa postala/fizica la care doreste sa fie livrat premiul. Organizatorul şi / sau bloggerul respectiv va incerca să contacteze potenţialii câştigători telefonic de 3 ori, pe parcursul zilei lucratoare din momentul castigarii, in intervalul orar 09:00 – 19:00.
Pentru a putea fi validat, fiecare potenţial castigator va comunica toate informatiile indicate mai sus in termen de 24 ore de la data la care a fost contactat telefonic. In caz contrar, acesta va fi invalidat. In cazul in care vor exista potentiali castigatori care nu vor raspunde apelului Organizatorului in ziua lucratoare, acestia vor fi, de asemenea, invalidati, caz in care se vor apela rezervele in ordinea extragerii.
Organizatorul nu este responsabil pentru cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numarului de telefon incorect / incomplet/ nealocat, pozitia sa fiind invalidata. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.
7.2.3 Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus. In cazul in care nici rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, acesta va ramane in posesia Organizatorului.
7.2.4 Anuntarea castigatorilor efectivi (care au parcurs cu succes procedura de validare) si a premiilor primite de catre acestia se va realiza prin publicarea informatiilor in cauză pe pagina Blogurilor, pe paginile de Facebook ale bloggerilor respectivi (Laura Adamavhe, Bucataresele vesele si Cuina Banateana), si pe pagina Facebook Bea lapte a clientului Organizatorului, in termen de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigurilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate care necesita executarea procedurii de validare a rezervelor. Lista finala a castigatorilor Campaniei va fi afisata pe pagina Bea lapte (Facebook) pana la data de 24.01.2013.
7.3 Intrarea in posesia premiilor
7.3.1 Premiile vor fi expediate prin curier privat sau posta romana sau vor fi inmanate personal cu proces verbal de predare-primire la adresa mentionata de castigator conform art.
7.2.2 ulterior procesului de validare, dar nu mai tarziu de 20 de zile lucratoare de la finalizarea procedurii.
7.3.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire sau AWBului/ documentului de curierat sau confirmarii de primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 8. CONTESTATII

8.1 Contestatiile pe care orice participant le are cu privire la procesul de determinare a câştigătorilor Campaniei se pot face in 48 de ore de la momentul afisarii numelor castigatorilor in aplicatia “Momentul tau cu lapte”. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa contact@dalapte.ro si va cuprinde in mod obligatoriu:
i) numele, domiciliul
ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia;
8.2 Contestatiile se vor solutiona in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii. Toate constatiile primite ulterior celor 48 ore, nu se vor lua in considerare.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

9.1. Inscrierile realizate inainte sau dupa Perioada Campaniei nu vor fi luate in considerare.
9.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei.
9.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru alterarea obiectelor care constituie premii dupa luarea lor in primire de catre castigatori.
9.4 Participantul la Campanie este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestei Campanii si pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.
9.5 Prin inscrierea in Campanie participantii cedeaza catre Organizator dreptul de utilizare a fotografiilor furnizate ce intruchipează „Momentul meu cu lapte” în întregime precum şi a oricărui element al acestora, pe o perioada nedeterminata şi fără limitare teritorială ori cu privire la condiţiile de utilizare de către Organizator.
9.6 Participanţii la Campanie cedeaza catre Organizator, in mod exclusiv, pe perioada de existentă a drepturilor de autor, fără limitare teritorială, toate drepturile patrimoniale de autor cu privire la fotografiile pregătite pentru Campanie – intruchipând Momentul meu cu lapte şi cu privire la povestea cu lapte. Aceste materiale devin libere de orice pretentii emise de o persoana sau un grup de persoane, putand fi utilizate in orice scop de catre Organizator (inclusiv transmiterea către proprii clienti), fara obligatia de a acorda ulterior compensatii pentru utilizarea lor.
9.7 Organizatorul va putea folosi liber imaginile prezentându-i pe participanţi, obţinute cu ocazia participării la Campanie – in masura in care acestea sunt incluse in materialele reprezentând Momentele cu lapte. Prin înscrierea la Campanie participantii îi conferă Organizatorului acordul să utilizeze toate şi oricare elemente componente ale dreptului la propria imagine – astfel cum este recunoscut de lege – ce aparţine fiecărui participant şi derivă din participarea acestora la Campanie, în scopul promovării prezentei Campanii precum şi a produselor / serviciilor comercializate / oferite de catre Organizator ori clientii acestuia.
9.8 Participanţii la Campanie îşi asumă următoarele obligaţii prin simpla înscriere în Campanie:
- sa furnizeze date de identificare valide si complete;
- o data cu inscrierea in Campanie, fiecare Participant declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala inclusiv al drepturilor de autor in privinta oricarui material utilizat în desfăşurarea Campaniei;

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
10.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.
10.3. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul art. 42 alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 20363.
11.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
11.3. Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul. Participantii sunt de acord ca in cazul in care vor castiga, numele si orasul de resedinta sa fie
facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.
11.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
11.5. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator -.la adresa indicata la art. 1.1
11.6. Doar castigatorilor li se vor solicita adresele de corespondenta pentru expedierea premiilor.
11.7. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorilor si realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu includerea lor in campanii viitoare de informare, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

SECTIUNEA 12. LITIGII SI FRAUDE

12.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
12.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina participarile care se dovedesc a fi frauduloase si nu respecta regulile Campaniei.
12.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
12.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
13.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie prin intermediul bloggurilor, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.